Ծառայություններ

Մատուցվող ծառայությունների ցանկը

  • Շինմոնտաժային աշխատանքներ
  • Կապիտալ շինարարություն՝ առանձնատների, բազմաբնակարանային համալիրների
  • Շինարարություն՝ արդյունաբերական օբյեկտների
  • Շինարարություն՝ արտադրական համալիրների
  • Շինարարություն՝ շենքերի ամրացում
  • Շինարարություն՝ ջերմամեկուսացում
  • Շինարարություն՝ ջրամեկուսացում
  • Շինարարություն՝ տանիքների
  • Շինարարություն՝ շենքերի երեսպատման աշխատանքներ: