ՍԼԱՎ ՄԵԴ բժշկական կենտրոնի նոր մասնաշենքի կառուցում